Niet eens met een beslissing?

uwv advocaten

Het kan helaas wel eens voorkomen, je bent het niet eens met het UWV over een beslissing over je uitkering. Dit kan het geval zijn wanneer je uitkering is verlaagd, afgewezen of in het ergste geval stopgezet. Met UWV advocaten heb je de specialisten die zich verdiept hebben in deze materie, vaak gaat het om financiële kwesties die professioneel moeten worden behandeld. Door gebruik te maken van een echte professional, verhoog je de kans op herstel van je uitkering. Door de ervaring van de advocaat, weet hij precies wat er verkeerd kan gaan bij een beoordeling.

uwv advocaten

Hoger beroep?

Ook wanneer er een uitspraak is geweest, en je het daar niet mee eens bent kun je een beroep doen op UWV advocaten. Zij begeleiden je bij het in hoger beroep gaan bij een beslissing van het UWV, hierbij wordt de inhoud van het bezwaarschrift getoetst. Inhoudelijke gronden zijn erg belangrijk, niet voor niets neem je een specialist in de hand. Een advocaat probeert altijd de beste oplossing te vinden voor de problemen die je met het UWV ondervindt. Door het besluit grondig te bestuderen, adviseert een advocaat wat de beste vervolgstappen kunnen zijn om tot succes te komen.

Bezwaartermijn

Het is belangrijk dat je niet te lang wacht, is de bezwaartermijn overschreden dan kun je niet meer in beroep gaan tegen de beslissing van het UWV. Heb je een beslissing gekregen, dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met UWV advocaten. Hoe eerder je de procedure opstart, hoe meer tijd er is voor de advocaat om een bezwaarschrift op te zetten. De bezwaartermijn kan soms slechts twee weken zijn, dit is een wettelijke termijn. Zorg dat je in deze termijn reageert, anders kun je niet meer in bezwaar gaan tegen een beslissing van het UWV.