Leidinggevende van gezellige drinkers? Schenk ze een drankpakket!

Drankpakketten

Het is in Nederland al zo’n tweehonderd jaar een niet te negeren traditie: het verstrekken van kerstpakketten door een leidinggevende aan medewerkers. Als je ondernemer bent, dan doe je uiteraard het liefst mee aan deze traditie. Gewoon omdat het een fraaie, onschuldige traditie is, maar ook omdat het belangrijk is om waardering en vertrouwen in elkaar uit te spreken. Met een kerstpakket onderstreep je simpelweg een goede samenwerking tussen jou en je personeel. De inhoud van een pakket bepalen is overigens nog niet altijd zo eenvoudig. Gelukkig is het aantal mogelijkheden hierbij wel flink toegenomen de laatste jaren. Ben je er bijvoorbeeld van op de hoogte dat jouw medewerkers niet moeilijk doen om een drankje meer of minder, uiteraard in hun vrije tijd? Het overhandigen van drankpakketten voor kerst lijkt dan voor de hand te liggen.

Veel keuze

Drank of geen drank, het gaat om het gebaar

Je kunt nog zo lang nadenken over de inhoud van het pakket, en dus ook of en welk drankpakket het moet worden, feit is dat deze inhoud eigenlijk van secundair belang is als het om kerstpakketten gaat. Het belangrijkste aspect hiervan is en blijft toch echt de waardering en erkenning die je hiermee overbrengt op je personeelsleden. Want ja, medewerkers hebben hier simpelweg behoefte aan. Belangrijk om je te beseffen is daarnaast dat tevreden medewerkers met meer motivatie werken en meestal ook productiever zijn. Daarnaast zijn ingenomen personeelsleden minder vaak ziek en verspreiden ze meer optimisme en positivisme.

Voor iedereen