Alles wat je moet weten over heetwerkwachten

Alles wat je moet weten over heetwerkwachten

Bij risicovolle werkzaamheden is het verstandig om een heetwerkwacht in te huren. Een heetwerkwacht houdt preventief toezicht op personen die werkzaamheden met gevaarlijke risico’s verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkzaamheden met vuur in de chemische industrie. Onder heetwerk valt al het werk waar vonkgevaar en open vuur aanwezig is. Een heetwerkwacht heeft dus een belangrijke taak, omdat deze brand en onveilige situaties kan voorkomen. Soms is de aanwezigheid van een heetwerkwacht zelfs verplicht. Daarom lees je hier alles wat je moet weten over heetwerkwachten. 

Wat doet een heetwerkwacht precies?
Het hoofddoel van een heetwerkwacht is dus preventief toezicht houden. Tijdens de werkzaamheden houdt de heetwerkwacht controle. Daarnaast is hij of zij verantwoordelijk voor het controleren van bijvoorbeeld vergunningen. Een heetwerkwacht controleert daarnaast ook of de personen die de werkzaamheden verrichten de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Wanneer er niet aan de regels wordt gehouden, treedt hij of zij streng op. Ook vooraf inspecteert de heetwerkwacht een aantal zaken. Zo controleert een heetwerkwacht de TRA (Taak Risico Analyse) en het evacuatieplan en inspecteert deze de veiligheid van de werklocatie. Vanwege de belangrijke taken van een heetwerkwacht, moet deze beschikken over meerdere certificaten, kennis en vaardigheden. Je kunt deze professionals via een bedrijf inhuren, bijvoorbeeld via de groot heetwerkwachten

Taken en verantwoordelijkheden

Een heetwerkwacht is bij een noodgeval verantwoordelijk voor het alarmeren van de hulpdiensten. Bij een noodgeval moet de heetwerkwacht dan ook zorgen voor evacuatie van de werknemers. Bij levensbedreigend gevaar stuurt hij werknemers aan het werk stil te leggen. Daarnaast is een heetwerkwacht in staat een kleine beginnende brand te blussen met de beschikbare middelen. Bij grote branden wordt de brandweer ingeschakeld. De heetwerkwacht zal het vuur blussen, totdat de hulpdiensten arriveren. Een heetwerkwacht verleent verder tot die tijd ook EHBO. Ook de communicatie met de opdrachtgever en werkploeg is een belangrijke taak. Bij heetwerk is het dus altijd verstandig om een heetwerkwacht in te huren. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje.