Het inhuren van een familierecht advocaat

familierecht advocaat

Wanneer u voor een echtscheiding staat kan een familierecht advocaat goed van pas komen. Een familierecht advocaat kan bemiddelen en verschillende situaties, waaronder de adoptie van een kind, het ouderlijk gezag van een kind, maar ook het veranderen van een voornaam of achternaam. 

Vooral wanneer zaken na een echtscheiding niet op orde zijn en afspraken niet worden nageleefd, moeten deze via de rechtbank worden afgedwongen. Hierbij kunnen de partijen verdedigd worden door familierecht advocaten. 

De kosten voor een familierecht advocaat is afhankelijk van hoe complex de zaak is en hoeveel expertise de advocaat heeft. Bij Carlijn Rouwet Advocatuur kunt u terecht voor een uurtarief van €185, exclusief BTW. Vergeleken met andere familierecht advocaten is dit een erg goedkoop bedrag, ondanks dat de professionaliteit en kunde bij Carlijn Rouwet Advocatuur erg hoog is. Daarnaast wordt er altijd een gratis intakegesprek van een half uur geboden. 

familierecht advocaat

Maar wat precies is familierecht? 

Familierecht maakt deel uit van het burgerlijk recht. Het richt zich met name op allerlei vormen van familiebetrekkingen. Dit rechtsgebied houdt zich dus bezig met alles wat er speelt of kan spelen binnen een familie. Het familierecht staat beschreven in zowel het Burgerlijk Wetboek en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Een familierecht advocaat behandeld alle problemen en rechtszaken omtrent het familierecht. 

Welke onderwerpen vallen onder familierecht?

Onder familierecht valt bijvoorbeeld echtscheidingen: ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Ook einde van samenleving valt hieronder. Dit betekent dat er regels gemaakt moeten worden omtrent kinderen, woning, gezamenlijke boedel, leningen en schulden. Ook het adopteren en erkennen van een kind van onder familierecht. 

Carlijn Rouwet Advocatuur is welbekend met al deze onderwerpen van het familierecht. Daarom is het een verstandige keuze om voor deze advocate te kiezen.