Moet je als niet-Nederlander bij een notaris of rechtbank verschijnen? Huur een tolk in

tolk

Wanneer je oorspronkelijk niet uit Nederland komt, wel in dit land woont, de Nederlandse taal nog niet erg goed machtig bent en je moet toch verschijnen op plekken waar kennis van deze taal echt noodzakelijk is, dan is het aan te raden of soms zelfs ronduit verplicht om een tolk in te huren. Deze tolk kan dan informatie die wordt verstrekt onmiddellijk vertalen naar jouw moedertaal, zodat je te allen tijde begrijpt welke belangrijke informatie er wordt verstrekt. Bekende plekken waar een tolk verplicht is – of kan zijn – zijn bij de notaris (bijvoorbeeld rond het kopen van een woning of het tot stand brengen van een testament) en bij de rechtbank. Andere plekken waar je mogelijk maar beter een tolk kunt inzetten zijn plaatsen waar medische zorg wordt verleend, zoals bij de huisarts, de tandarts en het ziekenhuis.

tolk

Probeer een tolk te vinden met deze eigenschappen

Als je voor jezelf of een ander een tolk zoekt, probeer dan een specialist te vinden met deze eigenschappen en kwaliteiten:

  • De tolk moet jouw moedertaal en de Nederlandse taal uitstekend beheersen, zowel in het geschreven als in het gesproken woord.
  • De persoon in kwestie moet weten wanneer er eventueel sprake is culturele verschillen in inzicht. Deze verschillen moeten zo nodig tot uiting komen in de vertalingen.
  • De tolk – of de werkgever van hem of haar – moet beschikken over een certificaat waar kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit van uitstraalt.