Schuldhulpverlening bedrijven hengelo van Oxyz

schuldhulpverlening bedrijven hengelo van Oxyz

Door schuldhulpverlening bedrijven Hengelo van Oxyz, zijn wij goed geholpen. Ons bedrijf heeft al jaren te kampen gehad met veel tegenslagen. Op een gegeven moment was het zo erg dat er meerdere mensen werden ontslagen. De resultaten waren namelijk zo slecht, dat het financieel niet meer haalbaar was om deze mensen binnen te houden. Een andere oplossing dan te moeten ontslaan was er op dat moment niet meer.

Omdat veel ondernemers het vaak moeilijk vindt om hun financiële tegenslag onder ogen te zien, hebben wij van Oxyz deze drempel wel lager gemaakt. Want hier heb je alleen maar te maken met één adviseur die alle zaken waarneemt.

schuldhulpverlening bedrijven hengelo van Oxyz

Goed geholpen door de schuldhulpverlening bedrijven Hengelo van Oxyz

Omdat ons bedrijf echt in een heel diep dal zat, hebben wij de hulp van Oxyz ingeschakeld. Helaas was deze hulp voor de mensen die eerder werden ontslagen te laat. Maar om ons bedrijf te redden, daar waren wij zeker op tijd voor. Want door deze hulp werd onze boekhouding nagekeken en daar waar nodig aangepast.

Door deze hulp is ons bedrijf weer uit het dal gekropen en gaan de zaken bijzonder goed. Door de inzet van deze adviseur hebben wij bepaalde zaken anders aangepakt en dat heeft vruchten afgeworpen. Door contact te hebben met één adviseur maakt een gesprek ook makkelijker. Je hoeft immers niet steeds jouw verhaal uit te gaan leggen aan andere mensen.