Veranderingen in de transport & logistiek infrastructuur

We noemen Infrastructuur de verzameling elementen en diensten die het goed functioneren van steden en landen mogelijk maakt. Infrastructuur is in eerste instantie misschien een onzichtbaar element voor samenlevingen, maar wordt van vitaal belang wanneer we met bepaalde gebeurtenissen worden geconfronteerd, zoals een noodsituatie op het gebied van sanitaire voorzieningen die ons dwingt onze consumptiegewoonten te veranderen. Daarom heeft de pandemie veel stress en aandacht gelegd op de toeleveringsketens, de levering van grondstoffen en het transport van goederen, vooral essentiële producten zoals sanitaire materialen, voedsel en medicijnen. Dit heeft ons geholpen te begrijpen hoe de logistieke infrastructuur de levenskwaliteit van mensen rechtstreeks beïnvloedt. Hoewel toeleveringsketens altijd onder druk staan, is het tijdens een crisis – wanneer het consumentengedrag snel verandert – dat de infrastructuur van de logistiek zich moet aanpassen en evolueren. Een van de eerste aanpassingen die tijdens deze pandemie werden doorgevoerd, was het aanwakkeren van de urgentie, de haast en de paniek die aanvankelijk optrad bij de inkoop van goederen en het verdubbelen van de snelheid om mogelijke tekorten te voorkomen. We moesten er echt op trappen.

Digitale migratie

Een andere belangrijke verandering transport & logistiek was de aanpassing van de logistiek om e-commerce te bedienen vanwege de stijging van de verkoop in digitale kanalen. Voedsel en medicijnen braken het record voor online verkoop. Deze push heeft hen in de eerste rijen van supply chains geplaatst, waardoor nieuwe uitdagingen in de logistieke processen zijn ontstaan. Naast fysieke aankopen, die nu worden vermeden, waren er toevoegingen zoals de aankoop van entertainment, zoals spelletjes voor kinderen, en technologieën voor werken op afstand.

Ruimte winnen

Door de toenemende vraag naar e-commerce is er behoefte geweest om de levering van goederen te versnellen, wat op zijn beurt de vastgoedruimte onder druk heeft gezet die deze groei kan ondersteunen. Dit heeft de vraag naar onroerend goed met de juiste lay-out om logistiek te beheren aanzienlijk gestimuleerd. Uit cijfers blijkt zelfs dat logistiek vastgoed heeft geprofiteerd van de huidige crisis. Leiders richten zich op het verbeteren van de opslagnormen, zodat ze best practices kunnen integreren om de markt beter te bedienen, en in veel regio’s is de investering in onroerend goed in handen van de logistieke sector.

Dichterbij komen

Evenzo, en opnieuw vanwege de behoeften opgelegd door e-commerce, zal de vraag naar logistiek vastgoed voor leiders van logistieke bedrijven zich blijven richten op de periferie van stedelijke gebieden. Tegenwoordig moeten bedrijven in de buurt van de belangrijkste bevolkingscentra worden gevestigd om snellere leveringen te garanderen en om toegang te hebben tot meer bezorgpersoneel.

Diversificatie van productielocaties binnen de transport & logistiek

Deskundigen vinden dat deze crisis een andere structurele trend versnelt: de bevordering van productie op nieuwe locaties. Naast de trends die vragen om productiviteitsverhoging, hebben fabrikanten hun wereldwijde supply chain-strategieën verder ontwikkeld, waarbij ze zich elke dag meer richten op naburige locaties.